Organisatie

RKAVV vindt het belangrijk om verder te kijken dan alleen naar de profit. Deze profit haalt voetbalvereniging RKAVV voor een groot gedeelte uit sponsorgelden. Maar wij willen onze sponsorgelden niet alleen inzetten om de club draaiende te houden. Wij willen verantwoordelijkheid nemen voor onze rol in de maatschappij.

Vanuit die gedachte is WIJZIJNRKAVV.nl ontstaan. WIJZIJNRKAVV.nl is een initiatief van de Leidschendamse voetbalvereniging RKAVV en een aantal enthousiaste bedrijven (maatschappelijke partners) die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in hun vaandel hebben.


Onze visie

RKAVV, inmiddels al 102 jaar jong, staat nog midden in de maatschappij en heeft een groot sociaal netwerk. Hierdoor hebben we naast de verantwoordelijkheid voor onze leden ook een belangrijke maatschappelijke functie. RKAVV ziet het als haar verantwoordelijkheid om deze functie zo goed mogelijk in te zetten.

We willen als RKAVV een reële bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken binnen onze regio. RKAVV is daarom meer dan alleen voetbal. We hebben oog voor onze omgeving en dragen op maatschappelijk gebied ons steentje bij!


Onze missie

WIJZIJNRKAVV.nl initieert, financiert en organiseert diverse maatschappelijke projecten. Alle projecten of initiatieven voldoen aan één van de volgende criteria:

 • Het project of initiatief komt ten goede aan (een groep) leden van RKAVV of aan een groep mensen binnen de regio Haaglanden.
 • Het project of initiatief levert een positieve bijdrage aan het klimaat in maatschappelijk opzicht.

We doen dit vanuit de kracht van onze club. Samen met de leden, vrijwilligers, bestuur en maatschappelijke partners kunnen wij ons sterk maken en iets bereiken!

Belangrijkste doelen

Uiteindelijk willen we met WIJZIJNRKAVV.nl iets bereiken. Voornaamste doelen daarin zijn:

 • Bieden van een veilige en prettige omgeving waarin jongeren en ouderen plezier aan sport en bewegen kunnen beleven
 • Bijdrage leveren aan gezondheid, lifestyle, normen en waarden
 • Bieden van mogelijkheden van sport en bewegen voor jongeren uit omliggende wijken
 • Financieel laagdrempelig zijn en blijven bij lidmaatschap van RKAVV
 • Voorzien in leerwerk- en stageplaatsen (RKAVV is Erkend Leerbedrijf aangesloten bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB))
 • Bieden van ondersteuning bij zoeken naar werk middels netwerk van sponsoren en contacten
 • Zowel financieel als fysiek ondersteunen van goede doelen en organisaties

Je ogen openen voor hetgeen er om je heen gebeurt is wat ik belangrijk vind en herken in RKAVV, en daarom ben ik maatschappelijk partner van RKAVV

Frank van der Wiel

Waarom maatschappelijk partner van RKAVV? In RKAVV herken ik onze eigen missie: een veilige en beschermde werkomgeving creƫren waarin persoonlijke ontwikkeling centraal staat

Peter van Woesik

Als maatschappelijk partner voelt iQbka zich sterk verbonden aan RKAVV en bouwt zo mee aan de toekomst van de club.

Jamie Sprenger

MVO betekent bij ons het leveren van een gezond en eerlijk product met oog voor de consument en zijn leefomgeving. Dat gevoel voor de omgeving vinden we terug bij RKAVV en juist daarom zijn wij maatschappelijk partner.

Mark van der Burg

Mede mogelijk gemaakt door:

 • Goedemiddag!
 • Meere Reclamestudio